Войти

Курсы повышения квалификации педагогических работников

Құрметті педагогтер!

25 маусым мен 30 шілде аралығында сайтта жоспарлы жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Осы кезеңде біліктілікті арттыру курстарына тіркелу жабылады. Өтініштерді қабылдау 30 шілдеде ашылады.

Уважаемые педагоги!

В период с 25 июня по 30 июля на сайте будут проводиться плановые технические работы. В данный период регистрация на курсы повышения квалификации будет закрыта. Прием заявок будет открыт 30 июля.